WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE © ZDROWIE I RADOŚĆ

TERAPIA CZASZKOWO-KRZYŻOWA (Craniosacral Therapy)

Terapia czaszkowo-krzyżowa to, zespół technik manualnych, który wywodzi się z osteopatii, metody diagnozowania i leczenia dotykiem, zakładającej zależność między ciałem, psychiką i umysłem. Jej twórcą jest dr William Gardnem Sutherland, który po odkryciu ruchów kości czaszki, zauważył związane z nim pulsowanie płynu rdzeniowego w czaszce i kręgosłupie. Nazwał je trzecim - po oddechu i biciu serca - rytmem życia. Swoją terapię oparł na obserwacjach nieprawidłowości układu czaszkowo-krzyżowego i eksperymentach związanych z usuwaniem powstających w nim napięć. Terapeuta leczy zaburzenia narządów ruchu, pracując z układem tkanki łącznej. Łagodnie oddziałuje na miednicę, krzyż, kręgosłup, szyję i czaszkę, co powoduje rozluźnienie ścięgien i elastycznych błon tkanki łącznej otaczających mięśnie (powięź), a tym samym prowadzi do usunięcia przyczyn dolegliwości. Odkrycia Sutherlanda idą w kierunku połączenia metod medycyny zachodniej z przekonaniem o współzależności między ciałem a światem ludzkiego wnętrza, a także z wiedzą zawartą we wschodnich metaforach pulsowania energii w ludzkim ciele. Rozładowanie napięć w systemie czaszkowo krzyżowym przywraca ciału naturalny rytm życia, dzięki któremu organizm odzyskuje równowagę. Często prowadzi to do uwolnienia emocji oraz wyostrzenia świadomości teraźniejszych i minionych przeżyć. Ciało, psychika i umysł odzyskują naturalne możliwości autoregulacji i regeneracji, sięgając do zasobów, jakie posiada każda istota ludzka.

REBIRTHING

Rebirthing to prosta i naturalna technika oddechowa polegająca na świadomym, pogłębionym oddychaniu połączonym, w którym pełny i swobodny wdech płynnie przechodzi w pełny i swobodny wydech. Rebirthing sięga do kultury Indii oraz Dalekiego Wschodu, gdzie ćwiczenia oddechowe są nieodłączną częścią praktyk duchowych i uzdrowicielskich - Pranajama, Krija Yoga, Tai-chi - ale także do wypracowanych na Zachodzie metod terapeutycznych, takich jak teoria Wilhelma Reicha, bioenergetyka Aleksandra Lowena, terapia Gestalt i wiele innych. Uwalniając oddech od napięć będących efektem traumatycznych przeżyć, doznanych krzywd czy wymuszonych przez otoczenie stłumień, stajemy się bardziej świadomi swoich myśli i uczuć, dzięki czemu możemy z większą świadomością kierować własnym życiem i brać za nie odpowiedzialność. Żyjemy tak jak oddychamy. Pozwalając sobie na pełny wdech, zgadzamy się na życie w pełni, na naszą energię i obecność w świecie. Pełny wydech to zgoda na ekspresję i działanie, a w efekcie na spełnienie i rozluźnienie. Zgoda na siebie.