WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE © ZDROWIE I RADOŚĆ

Zbyszek Maślak jest masażystą, fizjoterapeutą, specjalistą terapii czaszkowo-krzyżowej i rebirtherem Stowarzyszenia Rebirtherów Polskich. W swojej praktyce stara się przekraczać ograniczenia medycyny, postrzegającej poszczególne dysfunkcje w oderwaniu od całości: ciała jako systemu współzależnych części oraz organizmu, w którym w jedno łączą się ciało, psychika i umysł. Traktuje człowieka jako integralną strukturę cielesno-duchową, a ciało jako jeden z przejawów osobowości, wraz z zapisanymi w nim doświadczeniami. W swojej praktyce zwraca szczególną uwagę na jakość dotyku, której nie sposób osiągnąć bez empatii i uwagi dla niepowtarzalności każdego z pacjentów. Świadomie zbiera doświadczenia, dzięki którym rozwija umiejętności.

W trakcie masażu zwraca szczególną uwagę na uwolnienie głębokiego i spontanicznego oddechu (oddech połączony, którym oddychają małe dzieci). Sprzyja on rozluźnieniu napięć mięśniowych i psychicznych, a co za tym idzie pogłębieniu świadomości ciała (odczuwaniu wrażeń płynących z każdego narządu, zarówno z powierzchni, jak i z wnętrza organizmu) i świadomości spontanicznych uczuć, często tłumionych w nowoczesnym świecie.

Rozluźnienie bloków mięśniowych i dopuszczenie do głosu emocji uwalnia energie organizmu. Zbyszek Maślak leczy dolegliwości fizyczne prowadząc swoich pacjentów w stronę integracji z ciałem i światem wewnętrznych doznań. Punktem dojścia jest zdrowie rozumiane nie jako pozbycie się chorób, ale jako stan pełnego rozkwitu sił życiowych: energii i radości ciała, żywości doznań i zdolności umysłu.

KWALIFIKACJE